อาการแพ้ลิปสติกเป็นยังไง

อาการแพ้ลิปสติกเป็นยังไง

สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ลิปสติกนั้น ก็จะมีอาการแตกต่างกันออกไป ก็แล้วแต่ว่าผู้นั้นมีอาการแพ้มากหรือแพ้น้อย หากว่ามีอาการแพ้น้อยก็อาจจะมีอาการเพียงริมฝีปากรู้สึกแห้งและคัน แต่ถ้าหากว่ามีอาการแพ้มาก อาจจะเกิดอาการริมฝีปากอักเสบ บวมหรือเกิดหายใจไม่ออกได้ เมื่อมีอาการแพ้เกิดขึ้นจะต้องหยุดใช้ลิปสติกแท่งนั้นภายในทันที แล้วเปลี่ยนไปใช้ลิปสติกที่เป็นชนิดอื่นแทน เช่น ใช้ลิปสติกชนิดที่ไม่มีน้ำหอม แทน

ส่วนการแพ้เครื่องสำอางนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเฉพาะในแต่ละบุคคล ฉะนั้นบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้ แต่บางคนไม่แพ้ แต่สำหรับลิปสติกนั้นพบได้ว่ามีแค่ 1 ใน 5 ล้านคน ที่มีอาการแพ้ลิปสติกโดยธรรมชาติเท่านั้น อย่างไรก็ตามการใช้ลิปสติกทาบนริมฝีปากซึ่งถือว่าเป็นเนื้อเยื่ออ่อน วันละหลายๆครั้ง และสัมผัสริมฝีปากเป็นเวลานาน อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้ง่ายกว่าผิวหนังในบริเวณอื่น

โดยอาการแพ้ลิปสติกนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำหอมและสี แต่แนวโน้มการแพ้ลิปสติกก็ได้ลดลงมาเป็นลำดับ ทั้งนี้ก็เนื่องจากผู้ผลิตได้ใช้วัตถุดิบที่บริสุทธิ์ขึ้น มีสารปนเปื้อนน้อยลงในการผลิตลิปสติก

นอกจากนี้การทาลิปสติกโดยใช้นิ้วมือก็ อาจจะทำให้เกิดติดเชื้อที่ริมฝีปากได้

สาเหตุของการแพ้ลิปสติก

1.เพราะว่าน้ำหอมที่อยู่ในลิปสติก อาจมีสารบางชนิดที่จะกระตุ้นให้เกิดการแพ้

2.เพราะว่าสีที่อยู่ในลิปสติก อาจมีสารปนเปื้อน ทำให้เกิดอาการแพ้ได้ และสีบางชนิดอาจทำให้ริมฝีปากไวต่อแสงแดด

3.ลิปสติกที่มีไขมันและน้ำมันที่น้อยเกินไป อาจทำให้ริมฝีปากแห้งและแตกทำให้แพ้ง่าย